werkwijze vanbetty

Aan de slag!

Tijdens een oriënterend gesprek wordt een analyse gemaakt van de doelstelling. Hierbij is een duidelijke indruk van het bedrijfsprofiel essentieel. Samen wordt gekeken naar de juiste media om het doel te verwezenlijken.

Vervolgens komt in overleg met de opdrachtgever een voorlopig ontwerp tot stand. Deze zal, indien nodig, worden aangepast totdat het gewenste resultaat bereikt is.

 

Uiteindelijk wordt het voorlopige grafisch ontwerp geperfectioneerd en concreet vormgegeven. Na goedkeuring en eventuele aanpassingen kan het ontwerp gedrukt of online geplaatst worden.